Certifikačný Audit

V záujme zvyšovania kvality práce pre Vás, našich zákazníkov, sme boli podrobení recertifikačnému auditu systému manažérstva kvality. Obstáli sme na výbornú, o čom svedčí certifikát pre systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami EN ISO 9001:2008.